Ontvang 5% korting
Kasteel de Essenburgh

Ontvang 5% korting

Boek nu rechtstreeks via deze site uw verblijf in ons hotel en ontvang 5% korting*op uw kamerprijs. Altijd de beste prijs gegarandeerd! (*Niet geldig op arrangementsprijzen.)

  1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Disclaimer

Kasteel de Essenburgh verleent u hierbij toegang tot www.essenburgh.com en nodigt u uit het aangebodene te reserveren.

Kasteel de Essenburgh behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kasteel de Essenburgh spant zich in om de inhoud van www.essenburgh.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.essenburgh.eu aangeboden arrangementen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze arrangementen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kasteel de Essenburgh.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.essenburgh.eu geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kasteel de Essenburgh.Voor op www.essenburgh.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kasteel de Essenburgh nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kasteel de Essenburgh.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kasteel de Essenburgh, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.